Banka Citadele

AS “Citadele banka” 2018. gada ceturtajā ceturksnī turpina izaugsmi tās galvenajos biznesa segmentos un uzrāda stabilus finanšu rezultātus

Publicēts

Citadeles grupa paziņojusi tās 2018. gada ceturtā ceturkšņa darbības rezultātus, kas uzrāda stabilu sniegumu grupas nozīmīgākajos darbības segmentos. Pārskata perioda laikā Citadeles grupa turpināja attīstīt līdzšinējos bankas pakalpojumus, kā arī ieviesa jaunas inovācijas.

Galvenie rādītāji un notikumi

  • Mainīts AB “Citadele” bankas (Lietuva) juridiskais statuss no meitas sabiedrības uz filiāli, kas nodrošinās ātrāku jaunu digitālo pakalpojumu ieviešanu mūsu Lietuvas klientiem
  • Neto procentu ienākumi pieauga par 10%, 2018. gadā sasniedzot 82.6 miljonus eiro
  • Neto peļņa pieauga par 11%, sasniedzot 34.8 miljonus eiro
  • Grupas kopējais kredītportfelis kopš 2017. gada 31. decembra palielinājās par 65 miljoniem eiro. Jaunos kredītos tika izsniegti 479 miljoni eiro
  • Kapitāla pietiekamības rādītājs, iekļaujot gada peļņu, sasniedza 20.1%
  • AS “Citadele banka” iegādājas 12.5% SIA  Mobilly akciju kapitāla

Citadeles grupas 2018. gada 4. ceturkšņa sniegumu galvenokārt sekmēja neto procentu ienākumu pieaugums no Baltijas kredītportfeļa un biznesa aktivitātes privātpersonu un mazā biznesa apkalpošanas segmentā, kā arī uzlabojumi kredītportfeļa likmēs un zemāki procentu izdevumi. Grupas neto procentu ienākumi palielinājās par 10%, salīdzinot ar 2017. gadu, 2018. gadā sasniedzot 82.6 miljonus eiro (21.5 miljonus eiro 2018.gada 4.ceturksnī). Par spīti radītajam spiedienam uz komisijas un citiem ienākumiem, neto peļņa 2018. gada 4.ceturksnī sasniedza 10.1 miljonu eiro. 2018. gada 12 mēnešos neto peļņa sasniedza 34.8 miljonus eiro, kas atbilst kapitāla atdevei 12.3% gadā. Grupas neto peļņa, pieauga par 11%, salīdzinot ar 2017. gada peļņu, kas koriģēta par būtiskiem vienreizējiem notikumiem.

Guntis Beļavskis, bankas Citadele valdes priekšsēdētājs: „2018. gada pēdējā ceturksnī mēs  saglabājām fokusu uz inovatīvu produktu un pakalpojumu sniegšanu mūsu klientiem gan privātpersonu, gan uzņēmumu apkalpošanas segmentos. Lai ieviestu jaunus risinājumus un piedāvātu klientiem ērtus un aizraujošus mobilo maksājumu pakalpojumus, Citadele iegādājās 12.5% SIA Mobilly akciju kapitāla. Mēs veiksmīgi noslēdzām Citadele bankas reorganizāciju Lietuvā; tas palīdzēs ātrāk ieviest jaunus digitālos pakalpojumus mūsu Lietuvas klientiem. Atbilstoši mūsu kreditēšanas stratēģijai, īpašu uzmanību pievērsām mazo un vidējo uzņēmumu attīstības veicināšanai. 2018.gadā Citadeles grupas kredītportfelis pieauga par 5% un jaunos kredītos tika izsniegti 479 miljoni eiro.”

Bankas izsniegtie kredīti korporatīvajiem klientiem un privātpersonām

Grupas kopējais kredītportfelis kopš 2017. gada 31. decembra palielinājās par 65 miljoniem eiro. Jaunos kredītos tika izsniegti 479 miljoni eiro, un korporatīvo klientu segmentā uzsāktie darījumi norāda par veselīgu plānoto kreditēšanas apjomu  2019. gadā. Gada laikā kredītu portfelis privātpersonu un mazā biznesa segmentos palielinājās par vairāk nekā 10%. Atbilstoši Grupas riska mazināšanas plānam, kopējais noguldījumu apjoms samazinājās par 9% līdz 2,645 miljoniem eiro.

2018. gadā Citadeles grupa stiprināja tās kapitāla pietiekamības rādītāju, kas palielinājās līdz 20.1%, salīdzinoši ar 18.4% 2017. gada 31. decembrī. Kapitāla pietiekamības rādītājs uz 2018. gada 31. decembri iekļauj gada peļņu, kuras iekļaušanai kapitālā Citadelei ir jāpieņem formāls lēmums, kas apstiprina gada rezultātu. To paredzēts pieņemt pēc gada pārskata revīzijas noslēguma. Grupas likviditātes pozīcija saglabājās spēcīga, likviditātes seguma rādītājam (LCR) sasniedzot 259%, un kredītu-noguldījumu attiecība 2018. gada beigās sasniedza 53%.

Mainīts AB “Citadele” bankas (Lietuva) juridiskais statuss no meitas sabiedrības uz filiāli

2018. gadā Citadele nolēma pārveidot AB „Citadele” bankas (Lietuva) no meitas uzņēmuma par filiāli un pāriet uz Latvijā un Igaunijā izmantoto bankas sistēmu. Lēmums tika pieņemts, lai īstenotu efektīvāku grupas pārvaldību un paplašinātu bankas piedāvājumu klāstu un pakalpojumu apjomu Baltijā. 2019. gada 1. janvārī visi aktīvi, saistības un komercdarbība tika veiksmīgi pārnesta no AB „Citadele” bankas (Lietuva) uz AS „Citadele banka" Lietuvas filiāli (apvienošanas rezultātā).

Citadele Banka un Mobilly apvieno spēkus, lai piedāvātu klientiem jaunus mobilo maksājumu risinājumus

AS “Citadele banka” noslēdza 12.5% SIA Mobilly akciju kapitāla iegādi. SIA Mobilly ir uzņēmums, kas piedāvā preču un pakalpojumu maksājumus Latvijas teritorijā. Izveidotā sadarbība ļaus Citadelei un Mobilly ieviest jaunas inovācijas un piedāvāt klientiem ērtus un aizraujošus mobilo maksājumu pakalpojumus.

Par Citadeli

Citadeles grupas akcionāri ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un starptautisks investoru konsorcijs ar pieredzi banku sektorā visā pasaulē. Citadeles koncerns tiek pārvaldīts no Latvijas ar filiālēm un meitas uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Šveicē. Citadele nodrošina norēķinus un karšu maksājumus, aizdevumus, noguldījumu, ieguldījumu, aktīvu pārvaldes un līzinga pakalpojumus, kā arī virkni ekskluzīvus, unikālus produktus. 2019. gadā viens no vadošajiem klientu servisa novērtēšanas un uzlabošanas uzņēmumiem Centrālajā un Austrumu Eiropā – “Dive GROUP” – atzina Citadeli par banku ar labāko klientu apkalpošanas servisu Latvijā un otro labāko Lietuvā.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes