Atpakaļ uz visiem uzņēmumiem

CBL Atklātais pensiju fonds

AS „CBL Atklātais pensiju fonds” ir bankas Citadele meitas uzņēmums, kas piedāvā veidot uzkrājumus privātajai pensijai pensiju 3. līmenī papildus valsts garantētajai vecuma pensijai (pensiju 1. un 2. līmenim). Uzkrājumus ikvienam iespējams veidot individuāli vai ar darba devēja starpniecību.

Valde

CBL Atklātais pensiju fonds pārskati par 2022. gadu

Vēsture

AS „CBL Atklātais pensiju fonds” LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 1998.gada 8.jūnijā. Licenci Nr.0030202 Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija izsniedza 1999. gada 10. jūnijā. 2003. gada 7. aprīlī fonds tika ierakstīts LR Komercreģistrā. Vienotais reģistrācijas numurs 40003397312. Licence privātā pensiju fonda darbībai pārreģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 30.12.2014 ar Nr. 06.04.04.106/366.

2010.gadā līdz ar Parex bankas restrukturizāciju, kuras rezultātā tika izveidota banka Citadele, arī AS „Parex atklātais pensiju fonds” nosaukums tiek nomainīts uz AS „Citadele atklātais pensiju fonds”.

Savukārt 2014.gada decembrī , kad bankas Citadele meitas uzņēmums – ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība (IPAS) „Citadele Asset Management” sakarā ar vēlmi paplašināt darbību ārvalstu tirgos veica nosaukuma maiņu uz IPAS „CBL Asset Management”. Līdz ar IPAS„Citadele Asset Management” nosaukumu maina arī bankas meitassabiedrība AS „Citadele atklātais pensiju fonds” - uz AS „CBL Atklātais pensiju fonds”.

Paziņojumi klientiem

Par izmaiņām pensiju 3. plāna noteikumos no 25. jūlija

Pārskatot un attīstot mūsu pakalpojumu klāstu, pilnveidojam arī saistītos noteikumus. Tādēļ vēršam uzmanību, ka esam veikuši izmaiņas pensiju plānu “CBL Sabalansētais”, “CBL Aktīvais” un “CBL Aktīvais USD” noteikumos, saskaņojot to ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

Būtiskākās izmaiņas:

  • uzlabots serviss, lai saziņai varētu izmantot arī Citadeles internetbanku;
  • precizēta dalībnieku rīcība, ja darba devējs, kas veic iemaksas pensiju plānā darbinieka labā, būs atzīts par maksātnespējīgu un būs uzsākta bankrota procedūra;
  • rūpējoties par klienta uzkrājumu, arī miruša pensiju plāna dalībnieka papildpensijas kapitāla ieguldīšanu turpināsim līdz papildpensijas kapitāla pilnīgai izmaksai;
  • klientu ērtībai un drošībai, iemaksas pensiju plānā varēs veikt tikai ar pārskaitījumu no Citadeles konta vai ar citu finanšu pakalpojumu sniedzēju starpniecību.

Jaunie noteikumi stājas spēkā no 2022. gada 25. jūlija. Ar noteikumu pilno tekstu aicinām iepazīties: www.citadele.lv/lv/private/3rd-pension/plans/

Atgādinām: lai parūpētos par vienmērīgu iemaksu pensiju 3. līmeņa plāna uzkrājumā, visērtāk ir noformēt regulāro maksājumu internetbankā.

Rīga, 23.07.2022.

Lasīt vairāk

Ierosinājumi un pretenzijas

Ierosinājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība

Jums ir tiesības vērsties AS „CBL Atklātais pensiju fonds” ar ierosinājumu vai pretenziju par pensiju plāniem vai AS „CBL Atklātais pensiju fonds” sniegto pakalpojumu, klientu apkalpošanu utml.

Lasīt vairāk

Ilgtspēja

Pensiju fonds ilgtspējas risku (vides, sociālu vai pārvaldības notikumu vai apstākļu, kas, ja tas notiek varētu radīt negatīvu būtisku ietekmi uz ieguldījumu vērtību) pārvaldībai, kā sev saistošu ir pieņēmis CBL Asset Management “Ilgtspējas un iesaistīšanās politika” dokumentu, tādejādi Pensiju fonda ilgtspējas risku pārvaldības procesus integrējot AS “Citadele banka” grupas līmenī.

Lasīt vairāk

Privātuma aizsardzības noteikumi

Privātuma aizsardzības noteikumi (spēkā ar 09.02.2021.)

Uzzināt vairāk

Vēsturiskās redakcijas:

Redakcija 27.03.2019 - Privātuma aizsardzības noteikumi
Redakcija 25.05.2018 - Privātuma aizsardzības noteikumi

Mūsu misija

Attīstīt pensiju fondu par vienkāršu, uzticamu uzņēmumu:

  • piedāvājot vienkārši saprotamus, klientu vajadzībām atbilstošus pensiju plānus;
  • izveidojot tādu korporatīvās pārvaldības kultūru, kas akcionāriem, klientiem un sabiedrībai apliecina uzņēmuma darbinieku profesionalitāti un godīgumu jebkurā viņu darbībā.

Mūsu vīzija

Kļūt par vienu no TOP3 pensiju fondiem Latvijas tirgū klientu skaita un aktīvu apjoma ziņā, nodrošinot pieaugošu vērtību akcionāriem.

Kontakti

Tālrunis: +371 6 701 0147

E-pasts: pfonds@cbl.lv

Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010