Atpakaļ uz visiem uzņēmumiem

CBL Atklātais pensiju fonds

AS „CBL Atklātais pensiju fonds” ir bankas Citadele meitas uzņēmums, kas piedāvā veidot uzkrājumus privātajai pensijai pensiju 3. līmenī papildus valsts garantētajai vecuma pensijai (pensiju 1. un 2. līmenim). Uzkrājumus ikvienam iespējams veidot individuāli vai ar darba devēja starpniecību.

Valde

CBL Atklātais pensiju fonds pārskati par 2021. gadu

Vēsture

AS „CBL Atklātais pensiju fonds” LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 1998.gada 8.jūnijā. Licenci Nr.0030202 Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija izsniedza 1999. gada 10. jūnijā. 2003. gada 7. aprīlī fonds tika ierakstīts LR Komercreģistrā. Vienotais reģistrācijas numurs 40003397312. Licence privātā pensiju fonda darbībai pārreģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 30.12.2014 ar Nr. 06.04.04.106/366.

2010.gadā līdz ar Parex bankas restrukturizāciju, kuras rezultātā tika izveidota banka Citadele, arī AS „Parex atklātais pensiju fonds” nosaukums tiek nomainīts uz AS „Citadele atklātais pensiju fonds”.

Savukārt 2014.gada decembrī , kad bankas Citadele meitas uzņēmums – ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība (IPAS) „Citadele Asset Management” sakarā ar vēlmi paplašināt darbību ārvalstu tirgos veica nosaukuma maiņu uz IPAS „CBL Asset Management”. Līdz ar IPAS„Citadele Asset Management” nosaukumu maina arī bankas meitassabiedrība AS „Citadele atklātais pensiju fonds” - uz AS „CBL Atklātais pensiju fonds”.

Paziņojumi klientiem

Informējam, ka no 2022. gada 1. jūlija stāsies spēkā izmaiņas pensiju plāna “CBL Sabalansētais” (turpmāk - Pensiju plāns) Ieguldījumu politikā 2021. - 2023. gadam. Tiks mainīts Pensiju plāna aktīvu sadalījums, t.i. Pensiju plāna ieguldījumi akcijās, riska kapitāla tirgū, nekustamajā īpašumā, alternatīvo ieguldījumu fondos, kā arī ieguldījumu fondu apliecībās iepriekšējo 20 procentu vietā tiks palielināti līdz 25 procentiem. Arī pēc izmaiņām Ieguldījumu politikā Pensiju plāns saglabās sabalansētu ieguldījumu stratēģiju un izmaiņas neietekmēs Pensiju plāna dalībnieku ieguldījumu riska līmeni.
“CBL Sabalansētais” esošā ieguldījumu politikas versija ir pieejama šeit: https://www.citadele.lv/lv/private/3rd-pension/plans/
Plašāku informāciju par izmaiņām iespējams saņemt, zvanot uz informatīvo tālruni 6 701 0147 vai rakstot uz e-pastu pfonds@cbl.lv.
Rīgā, 30.12.2021.

Lasīt vairāk

Ilgtspēja

Pensiju fonds ilgtspējas risku (vides, sociālu vai pārvaldības notikumu vai apstākļu, kas, ja tas notiek varētu radīt negatīvu būtisku ietekmi uz ieguldījumu vērtību) pārvaldībai, kā sev saistošu ir pieņēmis CBL Asset Management “Ilgtspējas un iesaistīšanās politika” dokumentu, tādejādi Pensiju fonda ilgtspējas risku pārvaldības procesus integrējot AS “Citadele banka” grupas līmenī.

Lasīt vairāk

Privātuma aizsardzības noteikumi

Privātuma aizsardzības noteikumi (spēkā ar 09.02.2021.)

Uzzināt vairāk

Vēsturiskās redakcijas:

Redakcija 27.03.2019 - Privātuma aizsardzības noteikumi
Redakcija 25.05.2018 - Privātuma aizsardzības noteikumi

Mūsu misija

Attīstīt pensiju fondu par vienkāršu, uzticamu uzņēmumu:

  • piedāvājot vienkārši saprotamus, klientu vajadzībām atbilstošus pensiju plānus;
  • izveidojot tādu korporatīvās pārvaldības kultūru, kas akcionāriem, klientiem un sabiedrībai apliecina uzņēmuma darbinieku profesionalitāti un godīgumu jebkurā viņu darbībā.

Mūsu vīzija

Kļūt par vienu no TOP3 pensiju fondiem Latvijas tirgū klientu skaita un aktīvu apjoma ziņā, nodrošinot pieaugošu vērtību akcionāriem.

Kontakti

Tālrunis: +371 6 701 0147

E-pasts: pfonds@cbl.lv

Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010