Ilgtspēja un iesaistīšanās politika

Pensiju fonda piedāvāto pensiju plānu mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi 2019. gada 27. novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 Par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē, izpratnē.

Pensiju fonds ilgtspējas risku (vides, sociālu vai pārvaldības notikumu vai apstākļu, kas, ja tas notiek varētu radīt negatīvu būtisku ietekmi uz ieguldījumu vērtību) pārvaldībai, kā sev saistošu ir pieņēmis IP AS “CBL Asset Management” (turpmāk – Līdzekļu pārvaldītājs) “Ilgtspējas un iesaistīšanās politika” dokumentu, tādejādi Pensiju fonda ilgtspējas risku pārvaldības procesus integrējot AS “Citadele banka” grupas līmenī.

Šāds lēmums pamatots ar Pensiju fonda ieguldījumu darbības specifiku, novērtējot, ka Pensiju fonda ieguldījumu darbībai piemītošo Ilgtspējas riski kā arī ar tiem saistītie ieguldījumu lēmumi praksē tiek deleģēti un pārvaldīti ar Līdzekļu pārvaldītāja starpniecību, pamatojoties uz līdzekļu pārvaldīšanas līgumu un Pensiju fonda pensiju plānu ieguldījumu politiku dokumentu nosacījumiem.

Līdzekļu pārvaldītājs ir pievienojies Apvienoto Nāciju Organizācijas atbalstītai deklarācijai par “Atbildīgu investīciju principu” (Principles for Responsible Investment) ievērošanu, pilnveidojot pārvaldības procesus un ietverot ieguldījumu procesā Ilgtspējas faktoru izvērtēšanu.

Pārvaldītāja “Ilgtspējas un iesaistīšanās politika” un detalizēta informācija par Ilgtspējas faktoru integrāciju Pārvaldītāja ieguldījumu pārvaldes procesā, t.sk. par būtiskas negatīvas ietekmes (Regulas (ES) 2019/2088 izpratnē) mazināšanu, pielietotajām metodēm, informācijas un datu ieguves avotiem, limitiem, ja tādi tiek noteikti, un to atbilstības kontroli, pieejama interneta tīmekļa vietnē.