Citadeles grupa 2018. gada 1. ceturksnī turpina izaugsmi

Publicēts

Citadeles grupa šodien paziņoja 2018. gada 1. ceturkšņa darbības rezultātus. Salīdzinot ar 2017. gada 1. ceturkšņa darbības rezultātiem, ir palielinājusies gan Citadeles grupas neto peļņa, gan procentu ienākumi, kā arī ir ieviesti vairāki jauni risinājumi klientu apkalpošanas uzlabošanas jomā, lai veicinātu to izaugsmi visās trīs Baltijas valstīs.

Galvenie rādītāji

  • Neto peļņa pieaugusi par 3%, sasniedzot 9.4 miljonus eiro (Bankai: 6.6 miljoni eiro)
  • Neto procentu ienākumi palielinājušies par 12% salīdzinājumā ar 2017. gada 1. ceturksni, sasniedzot 19.7 miljonus eiro
  • Kredītportfelis kopš 2017. gada 31. marta palielinājies par 4%. 2018. gada 1. ceturksnī jaunos kredītos piešķirti 74 miljoni eiro. No tiem uzņēmumiem piešķirti kredītlīdzekļi 43 miljonu apmērā un privātpersonām 31 miljonu eiro apmērā
  • Kapitāla pietiekamības rādītājs paaugstinājies līdz 18.7% (Bankai: 20.2%)
  • Uzlabojusies aktīvu kvalitāte, slikto kredītu (NPL) apjomam samazinoties no 9.6% 2017. gada 31. martā līdz 8.1% 2018. gada 31. martā (Bankai: 8.9%)
  • Aktīvu atdeve pieaugusi līdz 1.17%, salīdzinot ar 1.10% šajā pašā periodā pagājušajā gadā

Pateicoties lielākai Citadeles grupas Baltijas valstu kredītportfeļa atdevei un aktīvu kvalitātes uzlabojumiem, 2018. gada 1. ceturksnī tīrie procentu ienākumi pieauga par 12%, sasniedzot 19.7 miljonus eiro. Turpināja palielināties arī Citadeles pelnītspēja – grupas peļņa bija 9.4 miljoni eiro, kas ir par 3% vairāk kā 2017. gada 1. ceturksnī (Bankas peļņa: 6.6 miljoni eiro).

Guntis Beļavskis, bankas Citadele valdes priekšsēdētājs: „Šī gada pirmais ceturksnis Citadeles grupai ir bijis spēcīgs – mēs turpinājām īstenot mūsu kreditēšanas stratēģiju atbilstoši mūsu mērķim kļūt par vadošo banku pakalpojumu sniedzēju Baltijas valstīs. Redzam pozitīvas tendences visos mūsu galvenajos biznesa rādītājos, un grupas aktīvu kvalitātes uzlabojumi apstiprina mūsu piesardzīgo risku pārvaldības pieeju. Citadeles grupa arī turpmāk fokusēsies uz darbības paplašināšanu Baltijas valstīs un inovatīvu produktu un pakalpojumu piedāvāšanu mūsu klientiem gan privātpersonu, gan uzņēmumu apkalpošanas segmentos šajā reģionā.”

Aktīvāk kreditē iedzīvotājus un uzņēmumus

Atbilstoši Citadeles mērķim kļūt par vadošo banku pakalpojumu sniedzēju Baltijas valstīs Citadeles grupa 2018. gada 1. ceturksnī visās trīs Baltijas valstīs palielināja korporatīvajiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī privātpersonām piešķirto kredītlīdzekļu apjomu. Kopējais kredītportfeļa apjoms pieauga par 4%, salīdzinot ar 2017. gada 1. ceturksni, un sasniedza 1.32 miljardus eiro. 2018. gada 1. ceturksnī Citadele jaunos kredītlīdzekļus piešķīra 74 miljonu eiro apmērā.

Latvijā kredītportfelis sasniedza 1.0 miljardu eiro, un 2018. gada 1. ceturksnī banka jaunos kredītlīdzekļus piešķīra 47 miljonu eiro apmērā. Lietuvā kredītportfelis sasniedza 260 miljonus eiro. 2018. gada 1. ceturksnī Lietuvā jaunos kredītos tika piešķirti 19 miljoni eiro. Igaunijā kredītportfelis sasniedza 106 miljonus eiro, un jaunos kredītos tika piešķirti 9 miljoni eiro.

2018. gada 1. ceturksnī grupas aktīvu kvalitāte turpināja uzlaboties, slikto kredītu (NPL) apjomam samazinoties līdz 8.1% salīdzinājumā ar 9.6% 2017. gada 31. martā (Bankai: samazinājums līdz 8.9% no 10.8%). Citadeles grupas kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR) 2018. gada 1. ceturksnī sasniedza 18.7% (Bankas: 20.2%), salīdzinot ar 15.8% (Bankas: 18.3%) 2017. gada 1. ceturksnī. Arī grupas likviditātes pozīcija saglabājās spēcīga: tās likviditātes seguma rādītājs (LCR) 1. ceturkšņa beigās bija 288% un kredītu-noguldījumu attiecība bija 49%.

Palielinās vietējo noguldījumu apjoms

Citadele ir gandarīta ar Baltijas valstīs īstenoto izaugsmi, kur vietējo noguldījumu apjoms palielinājies gandrīz par 30 miljoniem eiro. Ārvalstu klientu darījumu apjoms 2018. gada 1. ceturksnī turpināja samazināties. 2018. gada 31. martā grupas kopējais klientu noguldījumu apjoms bija 2.7 miljardi eiro, kas ir par 7% mazāk kā 2017. gada 1. ceturksnī.

Investē digitālo bankas tehnoloģiju attīstībā

2018. gadā Citadele turpināja investēt bankas digitālo tehnoloģiju attīstībā un personālā. Tā rezultātā grupas administratīvie izdevumi sasniedza 20.9 miljonus eiro (Bankas: 16.5 miljonus eiro), kas ir par 12% vairāk kā 2017. gada 1. ceturksnī.

Citadeles grupa turpināja aktīvi attīstīt un ieviest dažādus jaunus digitālos risinājumus, produktus un pakalpojumus saviem klientiem: uzlaboja internetbanku un mobilo aplikāciju, atjaunināja bezkontakta maksājumu termināļus, uzstādīja jaunus bankomātus ar skārienjūtīgajiem ekrāniem.

Lai uzlabotu finansējuma pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un padarītu bankas pakalpojumu pieejamību vienkāršāku, Citadele bija pirmā banka Baltijas valstīs, kas līdzīgi kā iepriekš privātpersonām, arī uzņēmumiem ieviesa jaunu tiešsaistes instrumentu uzņēmuma individuālā kredītreitinga noteikšanai.

Tas ļauj uzņēmumu vadītājiem vairāk pievērsties biznesam, noskaidrot mikrokredīta pieejamību un nosacījumus tiešsaistē. Šis jaunais tiešsaistes instruments dod iespēju jebkuram Latvijas mazam un vidējam uzņēmumam dažu minūšu laikā noskaidrot pieejamo mikrokredīta summu un piedāvāto procentu likmi neatkarīgi no tā, kuras bankas klients tas ir.

Citi notikumi

Pateicoties Citadeles labajai reputācijai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un atbilstības jomā, kā arī iepriekšējai pieredzei sadarbībā ar Noguldījumu garantiju fondu valsts garantētās atlīdzības izmaksas nodrošināšanā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzticēja Citadelei no 2018. gada 3. marta veikt valsts garantētās atlīdzības izmaksu AS „ABLV Bank” noguldītājiem.

Citadeles risku pārvaldību un atbilstību uzsvēra arī starptautiskā reitingu aģentūra Moody's Investors Service (Moody's) savā 2018. gada februārī publicētajā ziņojumā, norādot, ka Citadelei ir laba pozīcija, lai izturētu spiedienu, kas varētu rasties no notikumiem, kas ietekmē Latvijas finanšu sektoru, kā arī Citadeles attīstību Baltijas valstīs un darījumu samazināšanu NVS valstīs.

Par Citadeli

Citadele ir trešā lielākā banka Latvijā pēc klientu skaita. Bankas akcionāri ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un starptautiska investoru grupa ar pieredzi banku sektorā visā pasaulē. Citadele Grupa tiek pārvaldīta no Latvijas ar meitasuzņēmumiem un filiālēm Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Šveicē. Citadele nodrošina norēķinus un karšu maksājumus, kredītus, noguldījumu, ieguldījumu, aktīvu pārvaldes un līzinga pakalpojumus, kā arī virkni ekskluzīvus, unikālus produktus. 2017. gadā viens no vadošajiem klientu servisa novērtēšanas un uzlabošanas uzņēmumiem Centrālajā un Austrumeiropā „Dive” atzina Citadeli par banku ar labāko klientu apkalpošanas servisu Latvijā un Lietuvā.

Recent announcements

Show all announcements