Moody's Investors Service pozitīvi novērtē Citadeles stabilitāti

Publicēts

26. februārī starptautiskā reitingu aģentūra Moody's Investors Service (Moody’s) ir publicējusi komentāru, kurā norāda, ka Citadelei ir laba pozīcija, lai izturētu spiedienu, kas varētu rasties no notikumiem, kas ietekmē Latvijas finanšu sektoru. Moody’s norāda, ka Citadele pēdējo gadu laikā ir attīstījusies galvenokārt Baltijas valstīs, fokusējoties uz iedzīvotāju un mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanu, vienlaikus ievērojami samazinot darījumus NVS valstīs, ierobežojot jaunus augsta riska depozītus un saglabājot tās aktīvu likviditāti virs 52%.

Bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis: "Citadele atrodas labās pozīcijās, lai atbalstītu Latvijas finanšu sistēmas reputācijas atjaunošanu ar savu pieredzi un augstajiem standartiem AML un atbilstības jomās. Bankas vadība un akcionāri iestājas par nulles tolerances pieeju attiecībā uz šiem riskiem, kas līdz šim ir vainagojusies ar nevainojamu atbilstības pieredzi Baltijā.”

“Turpmāk Baltijas finanšu sektorā ir sagaidāma augsta riska biznesa īpatsvara samazināšanās, kas vidējā termiņā sniegs pozitīvu ietekmi uz tirgu. Mūsu stratēģijas pamatā ir iedzīvotāju un mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošana visās trijās Baltijas valstīs. Kopā ar tuvāko gadu laikā sagaidāmo ekonomisko izaugsmi tas sekmēs Citadeles mērķa sasniegšanu - kļūt par Baltijas čempionu,“ saka G. Beļavskis.

Finanšu rezultāti par 2017. gadu liecina, ka Citadeles grupas kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR) ir 18.4%,  grupas 2017. gada neto peļņa (pirms vienreizējiem būtiskiem notikumiem) bija 31.5 miljoni eiro, noguldījumu apjoms uz 2017. gada beigām bija 2.88 miljardi eiro, savukārt neto kredītportfelis bija 1.33 miljardi eiro.

2017. gadā Moody’s Investors Service paaugstināja Citadeles ilgtermiņa reitingu par divām pakāpēm: no B1 uz Ba2, saglabājot pozitīvu reitinga prognozi.

Recent announcements

Show all announcements