AS “Citadele banka” 2022. gada 1. ceturkšņa finanšu rezultāti

Publicēts

  • Spēcīgi finanšu rezultāti ar neto peļņu (Baltijā) 12.7 miljoni eiro 2022. gada 1. ceturksnī un kapitāla atdevi 12.8%, ceturksnī, ko raksturo karš Ukrainā.
  • Stabila aktīvu kvalitāte ar paredzamiem kredīta zaudējumiem 90 bāzes punktu apmērā, galvenokārt dēļ makro uzkrājumiem.
  • Pateicoties pievilcīgiem digitāliem risinājumiem un pakalpojumiem, bankas aktīvo klientu skaits 2022. gada 31. martā sasniedza visu laiku augstāko līmeni – 363 tūkstošus aktīvo klientu, kas ir 5% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
  • Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2022. gadā 1. ceturksnī tika izsniegti 297 miljoni eiro.
  • Noguldījumu bāze saglabājās stabila, un Baltijas rezidentu depozīti 2022. gadā 1. ceturksnī sasniedza 3,566 miljonus eiro, jeb 97% no kopējiem depozītiem.
  • Citadele turpina darbību ar pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2022. gada 31. martā kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, pārejas, ieskaitot perioda rezultātu) bija 18.7% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 205%.

Gada pirmajā ceturksnī dominēja Krievijas iebrukums Ukrainā. Citadele pievienojas starptautiskās sabiedrības viedoklim nosodot Krievijas rīcību. Mēs domās esam ar visiem, kurus skāris šis karš, un cieši sekojam notikumu attīstībai, rīkojoties pēc mūsu labākajām iespējām, lai sniegtu atbalstu saviem darbiniekiem, klientiem un bēgļiem, kas ierodas Baltijas valstīs. Neskatoties uz nenoteiktību, pirmajā ceturksnī esam nodrošinājuši spēcīgus finanšu un operatīvos rezultātus.

Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos izsniegti 297 miljoni eiro

Citadele turpina atbalstīt klientus ar finansējumu izaugsmei un paplašināšanai. 2022. gada 1. ceturksnī jaunos aizdevumos izsniegtais apjoms saglabājās iepriekšējā ceturkšņa līmenī un bija 297 miljoni eiro. Kopējais aizdevumu portfelis 2022. gada 31. martā bija 2,772 miljoni eiro, kas ir par 3% vairāk nekā 2021. gada beigās.

Sakarā ar nenoteiktību saistībā ar augstākām enerģijas cenām un karu Ukrainā, kam sekoja makroekonomisko prognožu pasliktināšanās, 2022. gada 1. ceturksnī tika atzīti Neto kredītu zaudējumi 6.1 miljona eiro apmērā, lai atspoguļotu pamatā esošo riska cenu. Kopumā mūsu klientu finansiālais stāvoklis ir pārliecinošs, un portfeļa kvalitāte turpināja uzlaboties. Slikto kredītu rādītājs uz 2022. gada 31. martu bija 3.1%, salīdzinot ar 3.3% 2021. gada beigās.

Notikumi Ukrainā un Krievijas sankcijas

Citadele rūpīgi seko līdzi situācijai Ukrainā, darbības nepārtrauktība ir svarīgāko jautājumu starpā, un banka regulāri rīko sanāksmes, lai nodrošinātu pilnīgu situācijas iekšējo koordināciju. Visi jaunie likumi, politikas un sankcijas, arī pret Krieviju noteiktās, tiek rūpīgi ieviestas un īstenotas. Citadeles fokuss ir Baltijas reģions, un tai nav tiešas ekspozīcijas Krievijā, Baltkrievijā vai Ukrainā. Uz  šo brīdi Banka un Koncerns nav piedzīvojuši būtisku ietekmi no nesenajiem notikumiem Ukrainā vai no Krievijas sankcijām.  Notikumu netiešā ietekme  tiek nepārtraukti uzraudzīta, Citadeles klientiem un pasaules tirgiem pielāgojoties jaunajām pārmaiņām ekonomikā.

Ukrainas pilsoņi var atvērt kontu un veikt maksājumus bez maksas

Ukrainas pilsoņi ir laipni aicināti Citadeles filiālēs Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā pieteikties bankas konta atvēršanai bez maksas. Banka piedāvā arī veikt maksājumus uz Ukrainas kontiem bez komisijas maksas.

Citadeles klienti var atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus Citadeles lojalitātes programmas X REWARDS punktu veidā. Līdz šim klienti ziedojuši vairāk nekā 9 miljonus X REWARDS punktu un Citadele šo summu ir dubultojusi. Kopējais ziedojums ukraiņu atbalstam bija 75 tūkstoši eiro. Ziedojums Ukrainas palīdzībai tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību, un tas tiek izmantots pārtikas, medicīnas un citu preču nodrošināšanai.

Inovācijas un attīstība

2022. gada pirmajā ceturksnī Citadele turpināja īstenot digitalizācijas stratēģiju. Lietuvā tika ieviesta attālinātā konta atvēršana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas iepriekš jau bija pieejama Latvijā. Privātajiem klientiem Latvijā un Lietuvā Banka tagad piedāvā iespēju noformēt hipotekāro kredītu vai līzingu, izmantojot Citadeles mobilo lietotni. Papildus jau esošajai iespējai "Pērc tagad, maksā vēlāk" caur Klix e-komercijas vietnēs, šī iespēja tika ieviesta arī tirgotājiem fiziskajos veikalos.

Augoša klientu bāze

Banka turpina piesaistīt jaunus klientus un esam lepni par uzticību, ko saņemam no rekordliela aktīvo klientu skaita – 363 tūkstoši klientu uz 2022. gada 31. martu, kas ir 5% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Mobilās lietotnes aktīvo lietotāju skaits sasniedza 207 tūkstoti, kas ir par 28% vairāk kā gadu iepriekš.

Spēcīgi finanšu rezultāti un turpmāks fokuss uz pamatdarbību Baltijā

Spēcīgi finanšu rādītāji, neto peļņai Baltijā sasniedzot 12.7 miljonus eiro 2022. gada 31. martā un kapitāla atdevi 12.8%.

2022. gada janvārīt Citadele ir noslēgusi līgumu ar Trusted Novus Bank Limited par tai piederošās meitas sabiedrības Šveicē Kaleido Privatbank AG pārdošanu. Trusted Novus Bank Limited iegādāsies 100% Kaleido Privatbank AG akciju. Darījumu plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām, pēc regulatoru atļauju saņemšanas. 2022. gada 1. ceturksnī Kaleido Privatbank AG tiek atpoguļota kā pātraukta darbība.

Citadele turpina darbību ar pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2022. gada 31. martā kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, pārejas, ieskaitot perioda rezultātu) bija 18.7% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 205%.

Noguldījumu bāze saglabājās stabila, un Baltijas rezidentu depozīti 2022. gadā 1. ceturksnī sasniedza 3,566 miljonus eiro, jeb 97% no kopējiem depozītiem. Kredītu-noguldījumu attiecība uz 2022. gada 31. martu bija 75%, salīdzinot ar 71% uz 2021. gada beigām.

Citadele paraksta ANO Atbildīgas banku darbības principus

Citadele ir apņēmusies integrēt ilgtspējas jautājumus bankas ikdienas darbībā, un mūsu ilgtspējas stratēģija saskan ar ANO Atbildīgas banku darbības principiem – radīt ilgtermiņa vērtību un veicināt zaļāku un iekļaujošāku nākotni visām iesaistītajām pusēm. Parakstot Principus, esam pievienojušies pasaules lielākajai starptautiskajai banku apvienībai, kas darbojas ar ilgtspējas jautājumiem finanšu jomā, un esam gandarīti par iespēju līdzdarboties Parīzes vienošanās par klimata pārmaiņām un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Recent announcements

Show all announcements