Citadele paraksta ANO Atbildīgas banku darbības principus

Publicēts

Citadele ir pievienojusies ANO Atbildīgas banku darbības principiem (UN Principles for Responsible Banking) – vienotai ilgtspējīgas banku nozares iniciatīvai, kas izstrādāta, sadarbojoties bankām visā pasaulē ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas finansēšanas iniciatīvu (UNEP FI).

“Esam apņēmušies integrēt ilgtspējas jautājumus bankas ikdienas darbībā, un mūsu ilgtspējas stratēģija saskan ar ANO Atbildīgas banku darbības principiem – radīt ilgtermiņa vērtību un veicināt zaļāku un iekļaujošāku nākotni visām iesaistītajām pusēm. Parakstot Principus, esam pievienojušies pasaules lielākajai starptautiskajai banku apvienībai, kas darbojas ar ilgtspējas jautājumiem finanšu jomā, un esam gandarīti par iespēju līdzdarboties Parīzes vienošanās par klimata pārmaiņām un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā,” saka Citadeles vadītājs Johans Åkerbloms.

Citadele ir apņēmusies attīstīt savu darbību ilgtermiņā, ņemot vērā sociālo, vides un ekonomisko apsvērumu ietekmi uz mūsu lēmumu pieņemšanu, piedāvātajiem produktiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Banka apzinās savu atbildību ilgtspējīgas ekonomikas attīstības veidošanā un ir apņēmusies pievērsties vides aspektiem finansēšanā un investīcijās, kā arī tiešās ietekmes uz vidi pārvaldībā.

Principu parakstīšana nozīmē, ka Citadele ir apņēmusies turpināt pielāgot savu biznesa stratēģiju, lai saskaņotu un veicinātu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus un Parīzes klimata līgumu. Citadele apņemas izvērtēt un sekot līdzi, lai banka nepārtraukti palielinātu savu pozitīvo ietekmi, vienlaikus samazinot negatīvo ietekmi un pārvaldīt vides un sociālos riskus, kas izriet no bankas darbības un sniegtajiem finanšu produktiem un pakalpojumiem.

Par banku Citadele

Citadeles misija ir modernizēt banku nozari un sniegt klientiem un biznesam visā Baltijā vairāk iespēju.

Līdztekus klasiskajiem bankas pakalpojumiem Citadele saviem klientiem piedāvā virkni jaunākās paaudzes finanšu tehnoloģijās bāzētu pakalpojumu: sākot ar mūsdienīgu lietotni, bezkontakta norēķiniem un zibmaksājumiem, un turpinot, kā pirmie Baltijā, piedāvājot atvērt kontu ar selfiju, maksāt ar gredzenu un uz mobilā tālruņa numuriem.

Citadele ir otrā lielākā banka Latvijā pēc aktīviem. Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Vairāk informācijas par Atbildīgas banku darbības principiem: www.unepfi.org/responsiblebanking

Recent announcements

Show all announcements