Banka Citadele uzsāk stratēģisko alternatīvu izvērtēšanu

Publicēts

Banka Citadele pēdējo gadu laikā ir veiksmīgi attīstījusies par modernu banku Baltijā, īstenojot stratēģiju, kas balstīta uz inovatīviem digitālajiem risinājumiem un labāko klientu servisu nozarē. Banka uzskata, ka šobrīd ir pienācis piemērots laiks turpmāko stratēģisko alternatīvu izvērtēšanai, lai palielinātu vērtību bankas akcionāriem un klientiem. Šī stratēģiskā procesa ietvaros banka Citadele izvērtēs visas alternatīvas, kas  pievienotu vērtību bankas akcionāriem un klientiem. Šādi risinājumi varētu ietvert bankas akciju sākotnējo publisko piedāvājumu, kā arī citus iespējamos stratēģiskos darījumus, t.sk. uzņēmumu apvienošanos vai pārdošanu.

Banka Citadele ir piesaistījusi starptautiski atzītus ārējos finanšu konsultantus stratēģisko alternatīvu izvērtēšanā.

Banka nav noteikusi termiņu līdz kuram plānots pabeigt stratēģisko alternatīvu izvērtēšanu, un šobrīd nevar tikt arī prognozēti bankas Citadele stratēģisko alternatīvu izvērtēšanas rezultāti un iznākums. Banka neuzņemas sniegt turpmākus paziņojumus par stratēģisko alternatīvu izvērtēšanu.

Recent announcements

Show all announcements