Bankas Citadele 2023. gada 1. ceturkšņa rezultāti

Publicēts

  • Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2023. gadā 1. ceturksnī izsniegti 190 miljoni eiro
  • Noguldījumu bāze saglabājās stabila, depozītu apjomam sasniedzot 3 938 miljonus eiro uz 2023. gada 31. martu
  • Bankas aktīvo klientu skaits 2023. gada 31. martā sasniedza visu laiku augstāko līmeni – 374 tūkstošus aktīvo klientu, kas ir 3 % pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
  • Eiropas Centrālā banka (ECB) veikusi bankas Citadele aktīvu kvalitātes novērtējumu (AQR). ECB pārbaudes rezultāti apstiprina Citadeles noturību, stabilo aktīvu kvalitāti, kapitalizāciju un risku pārraudzību. Kopējā kapitāla rādītājs (CET1) pēc pārbaudes ir 16,03 % (pirms pārbaudes 16,31 %).
  • Citadele mobilajā lietotnē ieviesa apdrošināšanas produktu kategoriju, sākot ar nelaimes gadījumu apdrošināšanu
  • Bankas e-komercijas norēķinu risinājums Klix pārsniedza 1000 tirgotāju skaitu un 3,5 miljonu darījumu skaitu pirmajā ceturksnī.

“Neskatoties uz nepārtrauktajiem globālajiem politiskajiem un ekonomiskajiem satricinājumiem, tostarp vairākiem banku sabrukumiem ASV un Eiropā, Citadeles pozīcija ir spēcīgāka kā jebkad agrāk, un gads ir uzsākts labi. Tas sniedz mums iespēju atbalstīt mūsu klientus, palielināt klientu bāzi un izstrādāt jaunus digitālos risinājumus ērtākai bankas pakalpojumu saņemšanai un veiksmīgai uzņēmējdarbībai. Šajā ceturksnī esam ieviesuši jaunu un vienkāršāku veidu, kā nodrošināt sevi ar apdrošināšanas produktiem, ieviešot šo risinājumu Citadeles mobilajā lietotnē. Tā ir daļa no mūsu solījuma klientiem – nodrošināt vieglāku piekļuvi finanšu pakalpojumiem, vairāk iespēju un personalizētus pakalpojumus katram," saka Johans Akerbloms (Johans Åkerblom), Citadeles valdes priekšsēdētājs.

Spēcīgs gada sākums

Pirmajā ceturksnī Citadele fokusēja uzmanību uz Baltijas valstu privātpersonu un uzņēmumu atbalstu, piedāvājot pielāgotus risinājumus klientu izaicinājumiem, kas radušies globālās ekonomikas satricinājumu dēļ.

Eiropas Centrālās bankas lēmums turpināt procentu likmju paaugstināšanu, kas tieši ietekmē Euribor, atspoguļojies arī bankas ieņēmumos. Un redzam, ka pieaugošās likmes sāk ietekmēt arī klientu uzvedību. Šis faktors kopā ar globālo nenoteiktību ir izraisījis kredītu pieprasījuma samazināšanos atsevišķās nozarēs, piemēram, nekustamo īpašumu sektorā var novērot, ka lieli investīciju projekti tiek apturēti. Savukārt pirmajā ceturksnī bija vērojams pieprasījuma pieaugums no enerģētikas sektora, kur ir liela interese par saules un vēja parku attīstību. Citadeles skatījumā šī ir pozitīva tendence, ņemot vērā Eiropas Savienības klimatneitralitātes mērķus, kuru izpildes veicināšanai Citadele 2023. gadā plāno palielināt izsniegtā zaļā finansējuma apmēru.

Ceturkšņa laikā Citadele vairākkārt ir paaugstinājusi procentu likmes termiņnoguldījumiem, un turpinās sekot līdzi situācijai un pielāgot likmes.

Citadele turpina atbalstīt klientus, izsniedzot finansējumu darbības attīstībai un paplašināšanai. 2023. gada 1. ceturksnī jaunos aizdevumos tika izsniegti 190.5 miljoni eiro, salīdzinājumā ar 297 miljoniem gadu iepriekš. Kopējais aizdevumu portfelis 2023. gada 31. martā bija 2 918 miljoni eiro, kas ir par 2 % vairāk kā 2022. gada beigās.

Kopumā Citadeles klientu finansiālais stāvoklis ir pārliecinošs, un portfeļa kvalitāte ir laba. Slikto kredītu rādītājs uz 2023. gada 31. martu bija 3,0 %, salīdzinot ar 2,7 % 2022. gada beigās.

2023. gada 1. ceturksnī pamatdarbības ienākumi (Baltijā) sasniedza 52,0 miljonus eiro, kas ir 37 % pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.

Neto peļņa (Baltijā) 2023. gada 1. ceturksnī sasniedza 26,0 miljonus eiro, un vidējā kapitāla atdeve bija 21,5 %.

Klientu depozīti 2023. gada 1. ceturksnī nedaudz samazinājās - par 2 % salīdzinājumā ar 2022. gada beigām un bija 3 938 miljoni eiro. Kredītu-noguldījumu attiecība uz 2023. gada 31. martu bija 74  %.  

Citadele turpina darbību ar vairāk kā pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2023. gada 31. martā kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, ieskaitot perioda rezultātu un plānotās dividendes 20 miljonu apmērā) bija 20,7% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 169%.

ECB AQR rezultāti apstiprina Citadeles stabilo aktīvu kvalitāti, kapitalizāciju un riska pārvaldību

Eiropas Centrālā banka veikusi bankas Citadele aktīvu kvalitātes novērtējumu (AQR). ECB pārbaudes rezultāti apstiprina Citadeles noturību, stabilo aktīvu kvalitāti, kapitalizāciju un risku pārraudzību. 

Kopējā kapitāla rādītājs (CET1) pēc pārbaudes ir 16,03 % (pirms pārbaudes 16,31 %) Bankas CET1 rādītājs ir būtiskākais bankas finanšu stabilitātes rādītājs. 

Tiešā uzraudzība no ECB puses un tās veiktie novērtējumi Citadelei un tās klientiem nozīmē papildus stabilitāti šajā izaicinošajā laikā. Labs kapitāla kvalitātes novērtējums parāda bankas kredītportfeļa veselību, kas ir īpaši svarīgi ekonomikas satricinājumu laikā. Pateicoties pozitīvajam vērtējumam, mēs varēsim turpināt izmantot savu spēcīgo finansiālo stāvokli mūsu klientu labā.

Inovācijas un attīstība

2023. gada 1. ceturksnī Citadele mobilajā lietotnē ir ieviesusi apdrošināšanas produktu kategoriju. Nelaimes gadījumu apdrošināšana ir pirmais apdrošināšanas veids, ko banka piedāvā iegādāties pilnībā automatizētā veidā, un nākotnē plānots piedāvāt arī citus apdrošināšanas veidus. Apdrošināšanas pakalpojumus sniedz Citadeles grupas uzņēmums CBL Life. Pievienojot šo funkciju mobilajai lietotnei, Citadele sper nākamo soli banku pakalpojumu evolūcijā, paplašinot abonēšanas pakalpojumu klāstu.

Faktoringa produktu digitalizācija ir pabeigta, un jauns digitālais piedāvājums ir pieejams klientiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Klix, bankas e-komercijas norēķinu risinājums, pārsniedza 1000 tirgotāju skaitu. 2023. gada 1. ceturksnī tika apstrādāti 3,5 miljoni darījumu ar kopējo vērtību 129 miljoni eiro.

Augoša klientu bāze

Banka turpina piesaistīt jaunus klientus, un esam lepni, ka savas finanšu pakalpojumu vajadzības mums uztic rekordliels aktīvo klientu skaits – 374 tūkstoši klientu uz 2023. gada 31. martu, kas ir 3 % pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Mobilās lietotnes aktīvo lietotāju skaits sasniedza 234 tūkstošus, kas ir par 11 % vairāk kā gadu iepriekš.

Šveices meitas sabiedrības pārdošana

2022. gada janvārī Citadele banka paziņoja, ka ir noslēgusi līgumu ar Trusted Novus Bank Limited par tai piederošās meitas sabiedrības Šveicē 100 % Kaleido Privatbank AG pārdošanu. Darījumu bija plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām. Pārdošanas līguma termiņš ir pagarināts un tiek gaidīts darījuma noslēgums, pēc regulatoru atļauju saņemšanas.

Recent announcements

Show all announcements