Citadele 2022. gadā ir palielinājusi jauna finansējuma piešķiršanu klientiem, izsniedzot 1,2 miljardus eiro

Publicēts

  • Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2022. gadā izsniegti 1,2 miljardi eiro, no tiem 231 miljoni eiro izsniegti 2022. gada 4. ceturksnī.
  • Noguldījumu bāze saglabājās stabila, depozītu apjomam sasniedzot 3 980 miljonus eiro uz 2022. gada 31. decembri.
  • Pateicoties pievilcīgiem digitāliem risinājumiem un pakalpojumiem, bankas aktīvo klientu skaits 2022. gada 31. decembrī sasniedza visu laiku augstāko līmeni – 374 tūkstošus aktīvo klientu, kas ir 4 % pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
  • Neto peļņa (Baltijā) 2022. gadā sasniedza 50,8 miljonus eiro, un vidējā kapitāla atdeve bija 12,4 %. 4. ceturkšņa neto peļņa bija 13,3 miljoni eiro, un vidējā kapitāla atdeve bija 12,9 %.

“Pagājušajā gadā pasaule, kādu to pazinām, ievērojami izmainījās, tāpat arī globālā ekonomikas vide kļuva vēl izaicinošāka. Pirmajā pusgadā aktīvi palīdzējām uzņēmējiem orientēties Krievijai un Baltkrievijai piemērotajās sankcijās, kā arī pilnveidojām risinājumus, lai  Ukrainas iedzīvotājiem finanšu pakalpojumi būtu pieejami arī attālināti. Neskatoties uz nenoteiktību, inflācijas pieaugumu un pieaugošajām Euribor procentu likmēm, mēs turpinājām atbalstīt savus klientus, finansējot viņu izaugsmes plānus, un palielinājām jauno finansējumu par 8 %. Rudenī enerģijas cenu un inflācijas ietekmē palielinājās dzīves dārdzība, tāpēc Citadele uzsāka atbalsta programmu saviem darbiniekiem, nodrošinot ikmēneša piemaksas,” stāsta Citadeles vadītājs Johans Akerbloms (Johan Åkerblom). “Mēs novērtējam mūsu klientu nemainīgo uzticību, kā arī sasniegto rekordlielo klientu skaitu - 374 000 - un visaugstāk novērtēto klientu apkalpošanu Latvijā, Lietuvā un trešo augstāko Igaunijā,” piebilst Akerbloms.

Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos izsniegti 1,2 miljardi eiro

2022. gadā mēs esam turpinājuši atbalstīt klientus ar finansējumu darbības izaugsmei un paplašināšanai. 2022. gadā jaunos aizdevumos tika izsniegti 1 203 miljoni eiro, kas ir par 8 % vairāk nekā gadu iepriekš. 231 miljoni eiro tika izsniegti 2022. gada 4. ceturksnī.  Kopējais aizdevumu portfelis 2022. gada 31. decembrī  bija 2 966 miljoni eiro, kas ir par 10 % vairāk nekā 2021. gada beigās.

Klientu finansiālais stāvoklis ir pārliecinoši stabils, un portfeļa kvalitāte turpināja uzlaboties. Slikto kredītu rādītājs uz 2022. gada 31. decembri bija 2,7 %, salīdzinot ar 3,3% 2021. gada beigās.

Banka ar vienu no labākajiem klientu apkalpošanas servisiem Baltijā

Citadeles apņemšanās nodrošināt vislabāko klientu apkalpošanu ļāva bankai saglabāt vadošo pozīciju starp bankām Baltijā, liecina starptautiskā klientu apkalpošanas novērtēšanas uzņēmuma Dive ikgadējā slepeno pircēju aptauja. Banka ir gandarīta, ka   klienti un Dive novērtē līdz šim paveikto, un Citadele ir atzīta par banku ar labāko klientu apkalpošanu Latvijā un Lietuvā, un ir starp trīs labākajām bankām Igaunijā.

Augoša klientu bāze

Banka turpina piesaistīt jaunus klientus, un lepojas ar tai izrādīto uzticību. Savas finanšu pakalpojumu vajadzības Citadelei uzticēja rekordliels aktīvo klientu skaits – 374 tūkstoši uz 2022. gada 31. decembri, kas ir 4 % pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Mobilās lietotnes aktīvo lietotāju skaits sasniedza 235 tūkstošus, kas ir par 13 % vairāk nekā gadu iepriekš.

Inovācijas un attīstība

Tika ieviesti uzlabojumi bankas konta atvēršanai attālināti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), nodrošinot ātrāku biznesa konta atvēršanu un uzlabojot klientu pieredzi. 4. ceturksnī tika ieviesta attālinātā konta atvēršana Igaunijas MVU. Tagad visās Baltijas valstīs ir pieejams vienkāršs 10 minūšu process uzņēmuma konta atvēršanai, ieskaitot iespēju aktivizēt pagaidu kontus.

Banka ir uzsākusi arī faktoringa produktu digitalizāciju, sākot ar jaunā risinājuma ieviešanu Lietuvā.

Klix, bankas e-komercijas norēķinu risinājums, ir piesaistījis vairāk nekā 800 tirgotājus, un 2022. gadā tika veikti 10 miljoni darījumu 336 miljonu eiro apmērā.

Spēcīgi finanšu rezultāti

2022. gada 12 mēnešos pamatdarbības ienākumi (Baltijā) sasniedza 168,2 miljonus eiro, kas ir 12 % pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Pamatdarbības ienākumi 4. ceturksnī bija 46,4 miljoni eiro, kas ir par 10 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Izvēloties piesardzīgu pieeju attiecībā uz neskaidrākām makroekonomikas nākotnes prognozēm, banka 2022. gadā ir izveidojusi uzkrājumus 23,8 miljonu eiro apmērā (4. ceturksnī uzkrājumam novirzīti 8,8 miljoni eiro). Neto peļņa (Baltijā) 2022. gadā sasniedza 50,8 miljonus eiro, un vidējā kapitāla atdeve bija 12,4%. 4. ceturkšņa neto peļņa bija 13,3 miljoni eiro un kapitāla atdeve 12,9%.

Klientu depozīti 2022. gada 31. decembrī palielinājās par 4 % salīdzinājumā ar 2021. gada beigām un bija 3 980 miljoni eiro.

Kredītu-noguldījumu attiecība uz 2022. gada 31. decembri bija 75 %, salīdzinot ar 73 % uz 2021. gada beigām.

Citadele turpina palielināt kapitāla un likviditātes rādītājus: 2022. gada 31. decembrī kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, pārejas, ieskaitot perioda rezultātu) palielinājās līdz 20,1% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 176 %.

Atbalsts Ukrainai

Citadele nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā un kopš kara sākuma ir atbalstījusi Ukrainu, ziedojot Latvijas Samariešu apvienībai bēgļu izmitināšanai un ēdināšanai, kā arī humānās palīdzības paku piegādei Ukrainai. 2022. gadā Citadele tiešajos ziedojumos un kopā ar saviem klientiem, izmantojot lojalitātes programmu X REWARDS, ir ziedojusi 125 000 eiro.

Ilgtspēja

Citadele ir apņēmusies attīstīt savu uzņēmējdarbību ar ilgtermiņa perspektīvu un saskaņā ar bankas vides, sociālajiem un ekonomiskajiem mērķiem. Tas ietver cieņu pret apkārtējo vidi, atbildīgu un ētisku praksi bankas pieņemtajos lēmumos, piedāvātajos produktos un sniegtajos pakalpojumos. Citadele ir apņēmusies atbalstīt savus klientus pārejā uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku. Tāpat banka turpina samazināt negatīvo ietekmi uz sabiedrību un vidi, pilnveidojot tās darbību. 2022. gadā zaļajai kreditēšanai izmaksāti 7 % no jaunajiem aizdevumiem, un 2023. gadā ir to plānots dubultot.

2022. gadā Citadele parakstīja ANO Atbildīgas banku darbības principus, apņemoties turpināt biznesa stratēģijas pielāgošanu un ieguldījumu sniegšanu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu un Parīzes klimata nolīguma sasniegšanā.

Šveices meitas sabiedrības pārdošana

2022. gada janvārī Citadele banka paziņoja, ka ir noslēgusi līgumu ar Trusted Novus Bank Limited par tai piederošās meitas sabiedrības Šveicē 100 % Kaleido Privatbank AG pārdošanu. Darījumu bija plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām. Pārdošanas līguma termiņš ir pagarināts un darījuma noslēgums tiek gaidīts pēc regulatoru atļauju saņemšanas.

Recent announcements

Show all announcements