Izmaiņas AS “Citadele banka” valdē

Publicēts

AS “Citadele banka” (Citadele) valdes loceklis atbilstības jautājumos Uldis Upenieks 2024. gada 2. janvārī atkāpsies no amata un atstās Citadele bankas valdi.

Uldis Upenieks Citadelē strādā vairāk nekā 20 gadus un kopš 2017. gada 1. augusta ieņem valdes locekļa amatu.

Johans Akerbloms (Johan Åkerblom), valdes priekšsēdētājs: “Esam pateicīgi Uldim par viņa ilggadējo ieguldījumu Citadelē. Uldis kā valdes loceklis bankā darbojās 6 gadus, un viņa pieredze un ieguldījums ir ļāvis Citadelei kļūt par nozares līderi atbilstības un AML jomā, kam ir bijusi nozīmīga loma bankas kopējā attīstībā. Novēlām viņam arī turpmākus panākumus."

Uldis Upenieks, “Pēc vērtīgā ceļa ar Citadeli, esmu pieņēmis pārdomātu lēmumu atkāpties no amata bankas valdē. Būt daļai no Citadeles ir bijusi neticama pieredze, ko raksturo nozīmīgi sasniegumi un kopīgs darbs mērķu sasniegšanai. Esmu lepns par ieviestajām iniciatīvām, kas stiprināja bankas AML un atbilstības ietvaru, vienlaikus izpelnoties atzinību par nozares standartu pārsniegšanu.

Izsaku visdziļāko pateicību saviem kolēģiem, kuru nelokāmā apņēmība ir padarījusi mūsu sasniegumus iespējamus. Atverot jaunu dzīves sadaļu, ņemu sev līdz atbilstības jomā sasniegto, un ar nepacietību gaidu ko man piedāvās jaunas iespējas. Esmu pārliecināts, ka Citadele ir profesionālās rokās un turpinās savu attīstību”.

Šobrīd atbildības joma par atbilstības jautājumiem tiks sadalīta starp esošajiem valdes locekļiem.

Recent announcements

Show all announcements