Pirkšanas un pārdošanas līguma izbeigšana saistībā ar Kaleido Privatbank AG plānoto pārdošanu Trusted Novus Bank

Publicēts

AS “Citadele banka” (Citadele) paziņo par 2022. gada janvārī ar Trusted Novus Bank (TNB) noslēgtā līguma izbeigšanu par Citadelei piederošās meitas sabiedrības Kaleido Privatbank AG (Kaleido) plānoto pārdošanu.

Kopš līguma parakstīšanas 2022. gada janvārī TNB un Citadele ir strādājušas pie darījuma nosacījumu izpildes, tostarp regulatora atļaujas saņemšanas. No Citadeles neatkarīgu apstākļu dēļ ir kļuvis skaidrs, ka veiksmīga pārdošanas līguma izpilde nav iespējama un abas puses ir vienojušās par tā izbeigšanu.

Kaleido turpina koncentrēties uz savas darbības izaugsmi un, lai turpinātu atbalstīt Šveices meitas sabiedrības izaugsmes un stratēģisko mērķu sasniegšanu, Citadele 2023. gada februārī ir ieguldījusi Kaleido papildu kapitālu CHF 5 miljonu apmērā.

Pārdošanas līguma darbības pārtraukšana neietekmēs Kaleido darbību, tostarp tā klientus, partnerus un darbiniekus. Kaleido turpina darbību saskaņā ar pašreizējo stratēģiju.

Recent announcements

Show all announcements