Banka Citadele

Citadeles padomi uzņēmējiem, kuri sadarbojas ar partneriem Baltkrievijā

Publicēts

Eiropas Savienības un ASV izdotās finanšu sankcijas pret Baltkrieviju ir vienas no stingrākajām, kādas vērstas pret Eiropas reģiona valsti. Tās neizbēgami ietekmē daudzus Latvijas uzņēmumus, kuriem ir sadarbības partneri Baltkrievijā. Šī sadarbība bieži vien tiek būtiski apgrūtināta vai arī kļūst neiespējama.

Ņemot vērā, ka starptautisko sankciju ievērošana un potenciālie pārkāpumi ir saistoši gan bankām, gan uzņēmējiem, Citadele ir sagatavojusi padomus, kas noderēs tiem uzņēmējiem, kas turpina sadarboties ar partneriem Baltkrievijā. Palīdzēsim rast atbildes uz jautājumiem - kā orientēties mainīgajā sankciju vidē un nepieļaut sankciju pārkāpumus, kas var rezultēties anulētos darījumos, iesaldētos līdzekļos un pat kriminālatbildībā?

“Sankciju ievērošanas process var būt ļoti izaicinošs, jo sankciju veidi ir dažādi, turklāt teju katra administrējamā situācija ir unikāla. Ja kādam var šķist, ka sankciju piemērošana Baltkrievijai ir viņu lokāla mēroga problēma, tad tas tā gluži nav. Neviena valsts nav izolēta – tā sadarbojas ar preču un pakalpojumu sniedzējiem no tuvākām un tālākām valstīm, un šajā gadījumā Latvijā ir liels skaits uzņēmēju, uz kuriem šīs sankcijas atstājušas ietekmi un to ieviešanas rezultātā dažos gadījumos ir skarta ļoti ievērojama biznesa daļa. Atsevišķos gadījumos pat uzņēmējdarbības turpināšana var būt neiespējama. Svarīgi ir strādāt caurspīdīgi, uzņēmējiem un bankām sadarbojoties, jo kļūdas, kas rezultējas starptautisku sankciju pārkāpumos, var nozīmēt līdzekļu iesaldēšanu un atsevišķos gadījumos pat kriminālatbildību,” norāda Uldis Upenieks, bankas Citadele valdes loceklis atbilstības jautājumos un Finanšu nozares asociācijas Darbības atbilstības komitejas līdzpriekšsēdētājs.

Seko līdzi aktuālajam

Ir dažādu veidu sankcijas – mērķētās, kas vērstas pret vārdā nosauktām privātpersonām vai juridiskām personām, kā arī sektorālās, kas tiek noteiktas pret atsevišķiem ekonomikas sektoriem – konkrētām preču grupām un pakalpojumiem. Uzņēmējiem šo sankciju kopums jāievēro pilnā mērā, kas nozīmē, ka nepietiek tikai ar to, ka jūsu sadarbības partnera juridiskā persona vai valdes locekļi nav iekļauti sankciju sarakstā. Svarīgi ir būt informētam, vai viņu sniegtās preces vai pakalpojumi nav skarti ar sektorāliem ierobežojumiem, jo, ja Eiropas Savienībā tiek importētas preces no sankcionēta sektora, tas var tikt klasificēts kā smags noziegums, var iestāties kriminālatbildība, un var draudēt cietumsods no 4 līdz 8 gadiem. Tāpat pastāv arī ar ES sankcijām noteikti eksporta ierobežojumi.

Nereti cilvēki vaicā – kāpēc banka apturējusi darījumu, ja mans sadarbības partneris nav sankciju sarakstā? ES sankcijas tiek piemērotas pēc ķēdes principa, kas nozīmē, ka, pat ja biznesa partneris tiešā veidā nav iekļauts sankcionēto organizāciju sarakstā, var būt situācijas, kad sankcionēts ir juridiskās personas mātes uzņēmums vai kāds no šī uzņēmuma valdes locekļiem vai augsta ranga amatpersonām. Proti, sankcijas ir piemērojamas arī, ja sankcionētā persona tieši vai netieši kontrolē vai tai pieder konkrētais sadarbības partneris.

Internetā pieejami oficiālie sankciju saraksti: šeit un šeit.

Pazīsti savu klientu

Lai maksimāli izvairītos no sankciju iespējamas pārkāpšanas, vitāli svarīgi ir pazīt savu klientu. Tas nozīmē, ka jums būtu jāizpēta informācija par sadarbības partnera īpašniekiem, valdes locekļiem, patiesā labuma guvējiem un personām ar uzņēmuma pārstāvēšanas tiesībām. Pirmkārt, tas palīdzēs darboties preventīvi un pārliecināties, vai attiecīgais uzņēmums tiešā vai netiešā veidā jau nav sankciju subjekts.

Tāpat jāpazīst arī klienta klients, jeb kas ir mana sadarbības partnera lielākās partnerinstitūcijas. Piemēram, ja jūs vēlaties izmantot kāda Baltkrievijas starpnieka pakalpojumus, bet, ieejot organizācijas mājaslapā, redzat, ka šī uzņēmuma galvenais sadarbības partneris ir rūpnīca, kas atrodas sankciju sarakstā. Šādas situācijas jāvērtē kopā ar riskiem, jo, vērtējot nākotnes sankciju subjektus, ierasti izskatīšanā pirmie nonāk pašreizējo subjektu partneri, turklāt, atbalstot sankciju sarakstā iekļautu uzņēmumu partnerus, jūs netieši atbalstāt arī pašus sankciju subjektus. Šī iemesla dēļ ir svarīgi izpētīt pēc iespējas plašāku piegādes ķēdes ceļu, lai izvairītos no apturētiem darījumiem vai iesaldētiem līdzekļiem.

Paredzi atkāpšanās ceļu

Sankciju vide ir mainīga, un to var ietekmēt gan ES, gan ASV lēmumi. Tas nozīmē, ka pat, ja jūsu partnera juridiskā persona vai darbības sektors nav sankciju sarakstā šobrīd, tas neizslēdz iespēju, ka politisku lēmumu rezultātā tas var tur atrasties rīt. Tāpēc, slēdzot vienošanās vai jebkādus sadarbības līgumus ar organizācijām no sankcionētām valstīm, svarīgi ir paredzēt atrunas, kas paredz vienpusēju iespēju pārtraukt līgumsaistības uzņēmuma tiešās vai netiešas sankcionēšanas gadījumā.

Esi atvērts un caurspīdīgs

Sankciju ievērošana ir saistoša gan bankām, gan uzņēmējiem, un arī atbildība par iesaisti sankciju pārkāpumos var būt kā uzņēmējiem, tā bankām. Tāpēc būs situācijas, kad banka centīsies preventīvi mazināt riskus un sazināsies ar uzņēmumu, lai iegūtu vairāk informācijas, kas nepieciešama darījuma izpildei. Jautājumi ierasti ir par komercdarbības būtību, piegādes kanāliem, sadarbības partneriem un ražošanā izmantoto produktu un pakalpojumu izcelsmi.

Pieredze liecina, ka sadarbībā ar Baltkrieviju ir noteikta veida riska indikatori jeb “sarkanie karogi”. Viens no tiem ir starpnieku ķēdes, kur tiek izmantoti fiktīvi uzņēmumi, lai slēptu sankcionēto personu iesaisti darījumos un potenciāli izvairītos no sankciju piemērošanas. Tāpēc būtiska ir informācija par sadarbības partneriem un piegādes plānošanu. Tāpat precizējošu informāciju var nākties sniegt, ja persona veic regulārus maksājumus uz kontu trešajās valstīs. Sadarbība ar Baltkrievijas valstij piederošiem uzņēmumiem vienmēr nāk komplektā ar risku, ka kāds valsts pārstāvis tiks iekļauts sankciju sarakstā.

Lai veicinātu raitāku maksājumu apstrādi, maksājuma mērķī jānorāda caurspīdīga un pilnīga informācija. Piemēram, maksājuma mērķi “rēķins nr. 1234” vietā raksti “rēķins nr. 1234 par kokmateriālu iegādi no attiecīgā partnera”. Labas prakses būtu apkopot saistošo informāciju par saviem partneriem pirms darījumu veikšanas, lai nepieciešamības gadījumā varētu atbildēt uz bankai interesējošajiem jautājumiem – tas būtu būtisks atvieglojums maksājumu raitākai apstrādei.

Iecel sankciju koordinatoru/ oficieri

Gadījumā, ja bizness ir būtiski saistīts ar Baltkrieviju, proti, ir izveidojusies ilgtermiņa sadarbība ar partneriem no šīs valsts vai arī uzņēmumā liela nozīme ir Baltkrievijā ražotām precēm vai pakalpojumiem, tad jāapsver iespēja stiprināt uzņēmuma darbinieku rindas ar sankciju oficieri jeb darbinieku, kurš būtu speciālists sankciju jautājumos un varēs orientēties to mainīgajā vidē. Tas gan nenozīmē, ka uz pilnu slodzi jāalgo cilvēks no malas – tas varētu būt kāds, kurš uzņēmumā strādā jau kādu laiku un ir kompetents jautājumos par organizācijas ekonomisko darbību un aktivitātēm Baltkrievijā. 

Šo personu izglītojot un apmācot, uzņēmums ne tikai krietni labāk spēs vadīt sankciju riskus un orientēties mūsdienu mainīgajā vidē, bet arī nosūtīs spēcīgu signālu bankām, ka vēlas strādāt ilgtermiņā, respektējot sankciju un likumos noteikto regulējumu. Ja plāns attīstīt biznesu caur Baltkrieviju ir ilgtermiņa mērķis, tad viena cilvēka deleģēšana aktualitāšu monitoringam un konstruktīvai komunikācijai ar banku, ir svarīgs priekšnosacījums, lai mūsdienu ģeopolitiskajā vidē attīstītu veiksmīgu ekonomisko sadarbību caur mūsu kaimiņvalsti.

Vebināra “Sankciju pret Baltkrieviju ietekme uz finanšu pakalpojumiem” ieraksts un citas noderīgas saites

Lai informētu Citadeles klientus par sankciju pret Baltkrieviju ietekmi uz finanšu pakalpojumiem, 24. septembrī Citadele rīkoja vebināru “Sankciju pret Baltkrieviju ietekme uz finanšu pakalpojumiem”. Vebināru atklāja Uldis Upenieks, bankas Citadele valdes loceklis atbilstības jautājumos un Finanšu nozares asociācijas Darbības atbilstības komitejas līdzpriekšsēdētājs, un prezentāciju sniedza Saiva Krastiņa, Citadeles eksperte sankciju jautājumos. Vebināra ieraksts pieejams šeit, un prezentācija šeit.

Citas noderīgas saites:

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes