Atpakaļ uz visiem uzņēmumiem

Dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrība CBL Life

CBL Life (AAS „CBL Life”) ir Citadeles grupas uzņēmuma CBL Asset Management meitas sabiedrība, kas sniedz dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem.

Valde

CBL Life pārskati par 2024. gadu

Par mums

CBL Life (AAS „CBL Life”) ir Citadeles grupas uzņēmuma CBL Asset Management meitas sabiedrība, kas sniedz dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem.

Lasīt vairāk

Ilgtspēja un iesaistīšanās

Ilgtspējīga attīstība ir pamats dzīves kvalitātes uzlabošanai, vienlaikus neapdraudot nākamo paaudžu iespējas nodrošināt savas vajadzības.

Citadele grupa, t.sk. CBL Life, sniedz ieguldījumu ilgtspējīgā ekonomikas attīstībā un atbalsta pāreju uz ilgtspējīgu sabiedrību kā galveno finanšu ekosistēmas daļu.

Lasīt vairāk

Paziņojumi klientiem

Rīgā, 01.01.2020.

Paziņojums ieguldījumu fonda “CBL Baltic Sea Equity Fund” klientiem

Informējam, ka "CBL Asset Management" IPAS ar 2020. gada 1. janvāri veica grozījumus ieguldījumu fonda “CBL Baltic Sea Equity Fund“ (ISIN LV0000400794) pamatdokumentos. Saskaņā ar veiktajām izmaiņām iepriekš minētā fonda nosaukums tika mainīts uz „CBL European Leaders Equity Fund“, kā arī tika paplašināts fonda ieguldījumu reģions, ietverot visas Eiropas valstis.

Lasīt vairāk

Ierosinājumi un pretenzijas

Ierosinājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība

Jums ir tiesības vērsties AAS „CBL Life” ar ierosinājumu vai pretenziju par apdrošināšanas līgumu vai AAS „CBL Life” sniegto apdrošināšanas pakalpojumu. AAS „CBL Life” izskata arī pretenzijas par apdrošināšanas aģenta AS „Citadele banka” sniegtajiem apdrošināšanas starpniecības pakalpojumiem.

Lasīt vairāk

Aģentu reģistrs

Apdrošināšanas aģentu reģistrs.

Lasīt vairāk

Privātuma aizsardzības noteikumi

Privātuma aizsardzības noteikumi (spēkā ar 09.02.2021.)

Uzzināt vairāk

Vēsturiskās redakcijas:

Redakcija 27.03.2019 - Privātuma aizsardzības noteikumi
Redakcija 25.05.2018 - Privātuma aizsardzības noteikumi

 

Ar produktiem saistīti dokumenti

Lasīt vairāk

Informācija par interešu konfliktu novēršanu

Lasīt vairāk

Atalgojuma politika

CBL Life ietilpst Citadeles grupā, kur AS “Citadele banka” ir Grupas mātes sabiedrība. CBL Life ievēro Grupā apstiprināto atalgojuma politiku.

Lasīt vairāk

Mūsu misija

Attīstīt uzņēmumu par vienkāršu, uzticamu apdrošināšanas sabiedrību:

  • radot vienkāršus, klientu vajadzībām atbilstošus produktus;
  • izveidojot tādu korporatīvās pārvaldības kultūru, kas akcionāriem, klientiem un sabiedrībai apliecina uzņēmuma darbinieku profesionalitāti un godīgumu jebkurā viņu darbībā.

Mūsu vīzija

Kļūt par vienu no TOP 3 dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām Latvijas tirgū

  • nodrošinot klientiem augstu apkalpošanas kultūras līmeni,
  • nodrošinot pieaugošu vērtību akcionāriem.

Kontakti

Tālrunis: +371 67010129

E-pasts: life@cbl.lv

Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010