Atpakaļ uz visiem uzņēmumiem

Dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrība CBL Life

CBL Life (AAS „CBL Life”) ir Citadeles grupas uzņēmuma CBL Asset Management meitas sabiedrība, kas sniedz dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem.

Valde

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrība CBL Life pārskati par 2019. gadu

Aģentu reģistrs

Piesaistīto apdrošināšanas aģentu reģistrs.

Lasīt vairāk

Paziņojumi klientiem

Nodokļu reformas 2018. gadā, kas attieksies uz ilgtermiņa uzkrājumu veicējiem
Rīgā, 07.11.2017.

Lasīt vairāk

Ierosinājumi un sūdzības

Ierosinājumu un sūdzību izskatīšanas kārtība

Jums ir tiesības vērsties AAS „CBL Life” ar ierosinājumu vai sūdzību par apdrošināšanas līgumu vai AAS „CBL Life” sniegto apdrošināšanas pakalpojumu. AAS „CBL Life” izskata arī sūdzības par piesaistītā apdrošināšanas aģenta AS „Citadele banka” sniegtajiem apdrošināšanas starpniecības pakalpojumiem.

Lasīt vairāk

Vēsture

AAS „CBL Life” reģistrēta 2005. gada 2. decembrī (toreiz ar nosaukumu AAS „Parex Dzīvība”). 2010.gadā līdz ar Parex bankas restrukturizāciju, kuras rezultātā tika izveidota banka Citadele, arī AAS „Parex Dzīvība” nosaukums tiek nomainīts uz AAS „Citadele Life”.

2014.gada decembrī , kad bankas Citadele meitas uzņēmums – ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība (IPAS) „Citadele Asset Management” sakarā ar vēlmi paplašināt darbību ārvalstu tirgos veica nosaukuma maiņu uz IPAS „CBL Asset Management”, arī tā meitassabiedrība AAS „Citadele Life” nomainīja nosaukumu uz AAS „CBL Life”.

Par mums

CBL Life (AAS „CBL Life”) ir Citadeles grupas uzņēmuma CBL Asset Management meitas sabiedrība, kas sniedz dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem.

Lasīt vairāk

Privātuma aizsardzības noteikumi

Privātuma aizsardzības noteikumi (spēkā ar 27.03.2019.)

Uzzināt vairāk

Vēsturiskās redakcijas:

Redakcija 25.05.2018 - Privātuma aizsardzības noteikumi

 

Piesakies konsultācijai

Lasīt vairāk

Mūsu misija

Attīstīt uzņēmumu par vienkāršu, uzticamu apdrošināšanas sabiedrību:

  • radot vienkāršus, klientu vajadzībām atbilstošus produktus;
  • izveidojot tādu korporatīvās pārvaldības kultūru, kas akcionāriem, klientiem un sabiedrībai apliecina uzņēmuma darbinieku profesionalitāti un godīgumu jebkurā viņu darbībā.

Mūsu vīzija

Kļūt par vienu no TOP 3 dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām Latvijas tirgū

  • nodrošinot klientiem augstu apkalpošanas kultūras līmeni,
  • nodrošinot pieaugošu vērtību akcionāriem.

Pamatinformācijas dokumenti

Garantētais uzkrājums (EUR)
Garantētais uzkrājums (USD)

Apdrošināšanas produktu informācijas dokumenti:

a. Dzīvības apdrošināšana bez uzkrājuma veidošanas

b. Nelaimes gadījumu papildapdrošināšana

 

Uzkrājums ar piesaisti fondiem

 

Uzkrājums fondos ar vairākām ieguldījumu iespējām (UL-102 produkts)

Uzkrājums fondos ar vairākām ieguldījumu iespējām (UL-102/Trust produkts)