AS “Citadele banka” (“Citadele”) 2023. gada 2. ceturkšņa un 2023. gada 1. pusgada rezultāti

Publicēts

  • Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2023. gadā 1. pusgadā Citadele ir izsniegusi 429 miljonus eiro, no kuriem 239 miljoni eiro tika izsniegti 2023. gada 2. ceturksnī
  • Citadeles klientu noguldījumu bāze saglabājās stabila, depozītu apjomam sasniedzot 3,872 miljonus eiro uz 2023. gada 30. jūniju
  • Pateicoties pievilcīgiem digitālajiem risinājumiem un pakalpojumiem, Citadeles aktīvo klientu skaits 2023. gada 30. jūnijā sasniedza 374 tūkstošus aktīvo klientu, kas ir par 2 % vairāk nekā iepriekšējā gadā
  • Neto peļņa (Baltijā) 2023. gada 1. pusgadā sasniedza 64.5 miljonus eiro, vidējā kapitāla atdeve bija 29.2 % un izmaksu-ienākumu attiecība bija 43.0 %; 2023. gada 2. ceturkšņa neto peļņa (Baltijā) sasniedza 38.5 miljonus eiro, vidējai kapitāla atdevei sasniedzot  33.8 % un izmaksu-ienākumu attiecībai 40.8 %
  • Laba aktīvu kvalitāte slikto kredītu rādītājam (NPL) samazinoties līdz 2.4 %, un pozitīvs riska cenas rādītājs (CoR) ko ietekmējusi iepriekš ieveidoto uzkrājumu reversēšana

“Laikā, kad inflācija un augstās procentu likmes ietekmē pasaules ekonomisko vidi, Citadele ir demonstrējusi izcilu noturību un skaidru nākotnes redzējumu. Otrajā ceturksnī mēs turpinājām atbalstīt klientus ar finansējumu, izsniedzot aizdevumus 239 miljonu eiro apmērā, vienlaikus uzlabojot mūsu digitālos risinājumus un pakalpojumus, kā rezultātā ne tikai pieauga jaunu klientu skaits, bet arī klientu novērtējums, kas atspoguļojas NPS rezultātos – 43 % Latvijā un 41 % Lietuvā. Tas parāda klientu uzticību mums,” saka Johans Akerbloms (Johan Åkerblom), Citadeles valdes priekšsēdētājs.

Spēcīgs pirmais pusgads

Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmums turpināt procentu likmju paaugstināšanu, ir pozitīvi ietekmējis banku vidi procentu ienākumu pieauguma ziņā. Sekojoši, pusgada laikā Citadele vairākkārt ir paaugstinājusi termiņdepozītu procentu likmes, un plāno sekot līdzi situācijai, lai veiktu attiecīgas likmju korekcijas.

Citadele ir turpinājusi atbalstīt klientus ar finansējumu darbības izaugsmei un paplašināšanai. 2023. gada 1. pusgadā privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos tika izsniegti 426 miljoni eiro, bet 239 miljoni eiro tika izsniegti 2. ceturksnī. Kopējais aizdevumu portfelis 2023. gada 30. jūnijā bija 2,927 miljoni eiro, salīdzinājumā ar 2,966 miljoniem eiro uz 2022. gada beigām. Tendence saistīta ar makroekonomiskās situācijas pasliktināšanos, kā arī paaugstinātām Euribor likmēm, kas ietekmējušas mūsu klientu finansiālos lēmumus.

Kopumā mūsu klientu finansiālais stāvoklis ir pārliecinošs, un portfeļa kvalitāte ir laba. Slikto kredītu rādītājs uz 2023. gada 30. jūniju bija 2.4 %, salīdzinot ar 2.7 % 2022. gada beigās.

2023. gada 1. pusgadā pamatdarbības ienākumi no darbības kas turpinās sasniedza 113.7 miljonus eiro, kas ir 48 % pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Neto peļņa no darbības kas turpinās 2023. gada 1. pusgadā sasniedza 64.5 miljonus eiro, un vidējā kapitāla atdeve bija 29.2 %. 2023. gada otrā ceturkšņa pamatdarbības ienākumi no darbības kas turpinās bija 61.7 miljoni eiro, kas ir par 19 % vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. 2023. gada 2. ceturkšņa tīrā peļņa no darbības kas turpinās sasniedza 38.5 miljonus eiro.

Klientu depozīti saglabājās stabili, samazinoties uz 2023. gada 30. jūniju par 4 % salīdzinājumā ar 2022. gada 31. decembri un bija 3,872 miljoni eiro. Kredītu-noguldījumu attiecība uz 2023. gada 30. jūniju bija 76 %.

Citadele turpina darbību ar stabiliem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2023. gada 30. jūnijā kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, ieskaitot perioda rezultātu) bija 22.5 % un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 182 %.

Inovācijas un attīstība

Lai nodrošinātu visaptverošu digitālo banku pakalpojumu pieredzi, Citadele turpināja pilnveidot savu mobilo lietotni, ieviešot jaunas funkcijas. 2023. gada 1. ceturksnī Citadele bankas mobilajā lietotnē ieviesa Nelaimes gadījumu apdrošināšanu (nodrošina CBL Life), kas ļauj Citadeles klientiem Latvijā un Lietuvā iegādāties apdrošināšanas polises 24/7, ātri un ērti. 2023. gada 2. ceturksnī Citadeles apdrošināšanas produktu klāsts tika paplašināts, piedāvājot divus jaunus produktus klientiem Latvijā un Lietuvā - City Combo Insurance (nodrošina apdrošināšanu dažādiem pārvietošanās līdzekļiem, piemēram, skrejriteņiem, segvejiem, velosipēdiem u.c.) un Pirkumu apdrošināšanu (apdrošināšana bojātas iegādātās preces vai nozagšanas gadījumiem un pirkuma cenas aizsardzība). Jaunos apdrošināšanas produktus nodrošina Citadeles partneris – Balcia Insurance SE.

2023. gada 2. ceturksnī Citadele Igaunijā ieviesa automātisko hipotekāro kredītu vērtēšanas sistēmu, kas ļauj palielināt mūsu hipotekāro kredītu produktu konkurētspēju un nodrošināt ātrāku klientu apkalpošanu un labāku lietošanas pieredzi.

2023. gada 2. ceturkšņa laikā Klix, bankas e-komercijas norēķinu risinājums, pārsniedza 1,000 tirgotāju skaitu. 2023. gada 1. pusgadā tika apstrādāti 7.6 miljoni darījumu ar kopējo vērtību 260 miljoni eiro, no kuriem 4.1 miljons transakciju 131 miljonu eiro apmērā 2023. gada 2. ceturkšņa laikā.

Spēcīga klientu bāze

Citadele turpina piesaistīt jaunus klientus un mēs lepojamies ar savu spēcīgo klientu bāzi, kas mums uztic savas finanšu pakalpojumu vajadzības. Citadeles aktīvo klientu skaits 2023. gada 30. jūnijā sasniedza 374.3 tūkstošus klientu, kas ir par 2 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Mobilās lietotnes aktīvo lietotāju skaits sasniedza 240 tūkstošus, gada griezumā pieaugot par 10 %.

Šveices meitas sabiedrības pārdošana

2023. gada 8.augustā Citadele paziņoja par 2022. gada janvārī ar Trusted Novus Bank (TNB) noslēgtā līguma izbeigšanu par Citadelei piederošās meitas sabiedrības Kaleido Privatbank AG (Kaleido) plānoto pārdošanu. Kopš līguma parakstīšanas 2022. gada janvārī TNB un Citadele ir strādājušas pie darījuma nosacījumu izpildes, tostarp regulatora atļaujas saņemšanas. No Citadeles neatkarīgu apstākļu dēļ ir kļuvis skaidrs, ka veiksmīga pārdošanas līguma izpilde nav iespējama un abas puses ir vienojušās par tā izbeigšanu. Pārdošanas līguma darbības pārtraukšana neietekmēs Kaleido darbību, tostarp tā klientus, partnerus un darbiniekus. Kaleido turpina darbību saskaņā ar pašreizējo stratēģiju.

Recent announcements

Show all announcements