AS “Citadele banka” (“Citadele”) 2023. gada 3. ceturkšņa un 2023. gada 9 mēnešu rezultāti

Publicēts

  • Neto peļņa (Baltijā) 2023. gada 9 mēnešos sasniedza 100.2 miljonus eiro, vidējā kapitāla atdeve bija 29.0% un izmaksu-ienākumu attiecība bija 42.2%; 2023. gada 3. ceturkšņa neto peļņa (Baltijā) sasniedza 35.7 miljonus eiro, vidējai kapitāla atdevei sasniedzot 29.6% un izmaksu-ienākumu attiecībai 40.6%. 
  • Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2023. gada 9 mēnešos tika izsniegti 621 miljons eiro, no kuriem 192 miljoni eiro tika izsniegti 2023. gada 3. ceturksnī.  
  • Citadeles klientu noguldījumu bāze saglabājās stabila, depozītu apjomam sasniedzot 3,824 miljonus eiro uz 2023. gada 30. septembri
  • Citadele turpina darbību ar vairāk kā pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2023. gada 30. septembrī kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, ieskaitot perioda rezultātu) bija 24.8%. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (CET1) bija 22.2% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 209%.  
  • Pēdējā ceturkšņa laikā ar piesaistīto konsultantu atbalstu noritēja darbs stratēģisko alternatīvu izvērtēšanas. Citadele turpina izskatīt dažādas iespējas, kur potenciālais IPO (sākotnējais publiskais piedāvājums) ir viena no spēcīgākajām alternatīvām.

Spēcīgi finanšu rādītāji

Citadele ir turpinājusi atbalstīt klientus ar finansējumu darbības izaugsmei un paplašināšanai. 2023. gada 9 mēnešos privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos tika izsniegts 621 miljons eiro, salīdzinājumā ar 972 miljoniem eiro gadu iepriekš. Kopējais aizdevumu portfelis 2023. gada 30. septembrī bija 2,853 miljoni eiro, salīdzinājumā ar 2,966 miljoniem eiro uz 2022. gada beigām. Tendence saistīta ar makroekonomiskās situācijas pasliktināšanos, kā arī paaugstinātām Euribor likmēm, kas ietekmējušas mūsu klientu finansiālo lēmumu apsvērumus.

Kopumā mūsu klientu finansiālais stāvoklis ir pārliecinošs, un portfeļa kvalitāte ir laba. Slikto kredītu rādītājs uz 2023. gada 30. septembri bija 2.4%, salīdzinot ar 2.7% 2022. gada beigās.

2023. gada 9 mēnešos pamatdarbības ienākumi no darbības, kas turpinās, sasniedza 174.3 miljonus eiro, kas ir 49% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Neto peļņa no darbības,  kas turpinās, 2023. gada 9 mēnešos sasniedza 100.2 miljonus eiro, un vidējā kapitāla atdeve bija 29.0%. 3. ceturkšņa pamatdarbības ienākumi no darbības, kas turpinās, sasniedza 60.6 miljonus eiro, kas ir 50% pieaugums salīdzinājumā ar to pašu laika periodu pērn. 3. ceturkšņa neto peļņa no darbības, kas turpinās, sasniedza 35.7 miljonus eiro, un vidējā kapitāla atdeve bija 29.6%.

Klientu depozīti uz 2023. gada 30. septembri samazinājās par 5% salīdzinājumā ar 2022. gada 31. decembri un bija 3,824 miljoni eiro. Kredītu-noguldījumu attiecība uz 2023. gada 30. septembri bija 75%.

Citadele turpina darbību ar vairāk nekā pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem: 2023. gada 30. septembrī kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, ieskaitot perioda rezultātu) bija 24.8%, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (CET1) bija 22.2% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 209%.

Progress stratēģisko alternatīvu izvērtēšanā

Pēdējā ceturkšņa laikā ar piesaistīto konsultantu atbalstu paveikts liels darbs stratēģisko alternatīvu izvērtēšanā, turpinot izskatīt dažādas iespējas. Tostarp, viens no iespējamiem variantiem ir potenciālais Citadeles akciju sākotnējais publiskais piedāvājums, kur panākts labs progress iespējamā darījuma sagatavošanā. Citadeles, kā vienas no reģiona vadošajām bankām, publiskais piedāvājums būtu nozīmīgs pavērsiens vietējā kapitāla tirgus un biržas attīstībā. 

Inovācijas un attīstība

Saskaņā ar bankas apņemšanos atbalstīt klientus pārejā uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku un redzot, ka ilgtspējas iniciatīvas kļūst arvien svarīgākas mūsu klientiem, Citadele ir ieviesusi pirmo zaļo krājkontu Baltijas tirgū. Produkts ir pieejams mūsu privātpersonu klientiem Baltijā, sniedzot iespēju piedalīties pārejas finansēšanā, vienlaikus saņemot konkurētspējīgu likmi. Zaļajā krājkontā noguldītie līdzekļi tiek izmantoti, lai atbalstītu finansējumu projektiem, kas palīdz samazināt oglekļa pēdas nospiedumu, tostarp finansēta Latvijas lielākās saules elektrostacijas būvniecība Brenguļos un saules elektrostacijas būvniecība Inčukalnā. Noguldījumi Zaļajā krājkontā 2023. gada 30. septembrī sasniedza 25.2 miljonus eiro.

Citadele turpina paplašināt mobilajā lietotnē pieejamo apdrošināšanas piedāvājumu. 2023. gada 3. ceturksnī bankas pamata piedāvājumā ir trīs apdrošināšanas produkti, kas ir viegli pieejami mobilajā lietotnē un apmaksājami ar ikmēneša abonēšanas maksu.

Klix, bankas e-komercijas norēķinu risinājums, pārsniedza 1,200 tirgotāju skaitu un reģistrēto lietotāju skaits pārsniedza 245 tūkstošus. 2023. gada 9 mēnešos tika apstrādāti 11.8 miljoni darījumu ar kopējo vērtību 400 miljoni eiro, no kuriem 4.2 miljoni transakciju 140 miljonu eiro apmērā apstrādāti 2023. gada 3. ceturkšņa laikā.

Stabila klientu bāze

Citadele turpina piesaistīt jaunus klientus un lepojas ar savu spēcīgo klientu bāzi, kas mums uztic savas finanšu pakalpojumu vajadzības. Citadeles aktīvo klientu skaits 2023. gada 30. septembrī sasniedza 374.0 tūkstošus klientu, saglabājoties nemainīgs salīdzinoši ar iepriekšējo gadu. Mobilās lietotnes aktīvo lietotāju skaits sasniedza 252.5 tūkstošus, gada griezumā pieaugot par 14%.

Ģimenei draudzīga darbavieta

Citadeles panākumi nebūtu iespējami bez tās darbiniekiem, kuri velta savu laiku un enerģiju profesionālu pakalpojumu nodrošināšanā mūsu klientiem. Mēs uzskatām darbinieku labklājību par būtisku ilgtspējīgas darbības aspektu un attiecīgi cenšamies nodrošināt tādu darba vidi, kas darbiniekus motivē un liek justies novērtētiem. Trešajā ceturksnī piedalījāmies Sabiedrības integrācijas fonda Ģimenei draudzīgas darbavietas iniciatīvā, kuras mērķis ir veicināt iekļaujošas darba vides kultūras attīstību Latvijā. Pēc bankas darba vides izvērtēšanas Citadele ir saņēmusi "Ģimenei draudzīgas darbavietas" statusu.

Recent announcements

Show all announcements