Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  3m 2020 3m 2019 Izmaiņas 12m 2019 12m 2018 Izmaiņas
Neto procentu ienākumi 18.2 20.6 (12%) 84.6 82.6 2%
Neto komisijas naudas ienākumi 7.4 7.6 (3%) 30.9 33.4 (7%)
Pamatdarbības ienākumi 27.4 30.2 (9%) 123.9 127.2 (3%)
Neto kredītzaudējumi (15.4) (1.9) 712% (3.7) (7.0) (47%)
Neto peļņa (7.5) 7.3 (204%) 36.5 34.8 5%
Vidējo aktīvu atdeve (ROA) (0.78%) 0.93% (1.7pp) 1.07% 1.10% 0.1pp
Vidējā kapitāla atdeve (ROE) (9.0%) 9.6% (18.6pp) 11.5% 12.3% (0.8pp)
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR) 70.8% 68.0% 2.1pp 66.8% 67.1% 0.3pp
Riska cenas rādītājs (COR) 3.8% 0.5% 3.3pp 0.2% 0.5% (0.3pp)

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  31 Mar 2020 31 Mar 2019 Izmaiņas 31 Dec 2019 31 Dec 2018 Izmaiņas
Kopā aktīvi 3,931 3,198 23% 3,743 3,052 23%
Aizdevumi klientiem 1,551 1,435 8% 1,573 1,396 13%
Klientu noguldījumi 3,485 2,784 25% 3,290 2,645 24%
Akcionāru kapitāls 329 207 7% 341 297 15%
Kredītu-noguldījumu attiecība 44% 52% (8pp) 48% 53% (5pp)