Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  9m 2021 9m 2020 9m 2019 2021 2020 2019
Neto procentu ienākumi 80.9 50.8 63.8 108.1 67.5 84.6
Neto komisijas naudas ienākumi 26.8 22.5 23.0 36.5 30.2 30.9
Pamatdarbības ienākumi 116.7 49.6 92.4 155.3 94.7 123.9
Neto kredītzaudējumi (0.1) (10.3) (2.7) (1.8) (10.5) (3.7)
Neto peļņa 44.7 (20.5) 27.2 55.0 3.6 36.5
Vidējo aktīvu atdeve (ROA) 1.25% (0.67%) 1.11% 1.14% 0.09% 1.07%
Vidējā kapitāla atdeve (ROE) 16.3% (8.26%) 11.55% 14.85% 1.05% 11.5%
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR) 60.3% 120.2% 66.5% 62.2% 84.5% 66.8%
Riska cenas rādītājs (COR) 0.0% 0.8% 0.2% 0.1% 0.26% 0.2%

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  30 Sept 2021 30 Sept 2020   31 Dec 2021 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Kopā aktīvi 4,919 4,436   5,055 4,597 3,742
Aizdevumi klientiem 2,602 1,537   2,702 1,541 1,568
Klientu noguldījumi 3,893 3,542   3,814 3,671 3,290
Akcionāru kapitāls 388 321   397 344 341
Kredītu-noguldījumu attiecība 67% 43%   71% 42% 48%