Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  9m 2021 9m 2020 9m 2019 2020 2019 2018
Neto procentu ienākumi 80.9 50.8 63.8 67.5 84.6 82.6
Neto komisijas naudas ienākumi 26.8 22.5 23.0 30.2 30.9 33.4
Pamatdarbības ienākumi 116.7 49.6 92.4 94.7 123.9 127.2
Neto kredītzaudējumi (0.1) (10.3) (2.7) (10.5) (3.7) (7.0)
Neto peļņa 44.7 (20.5) 27.2 3.6 36.5 34.8
Vidējo aktīvu atdeve (ROA) 1.25% (0.67%) 1.11% 0.09% 1.07% 1.10%
Vidējā kapitāla atdeve (ROE) 16.3% (8.26%) 11.55% 1.05% 11.5% 12.3%
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR) 60.3% 120.2% 66.5% 84.5% 66.8% 67.1%
Riska cenas rādītājs (COR) 0.0% 0.8% 0.2% 0.6% 0.2% 0.5%

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  30 Sept 2021 30 Sept 2020   31 Dec 2020 31 Dec 2019 31 Dec 2018
Kopā aktīvi 4,919 4,436   4,597 3,743 3,052
Aizdevumi klientiem 2,602 1,537   1,541 1,568 1,396
Klientu noguldījumi 3,893 3,542   3,671 3,290 2,645
Akcionāru kapitāls 388 321   344 341 297
Kredītu-noguldījumu attiecība 67% 43%   42% 48% 53%